ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMENE VOORWAARDEN EN IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Identiteit van het bedrijf.

FNG INTERNATIONAL NV
Terbekehofdreef 43a
2610 Wilrijk
service@fred01.be
ondernemingsnummer: 0502.923.917

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
2.2. Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
2.3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
2.4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
2.5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
2.6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

3. ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

3.1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
3.2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

3.3. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geeft je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering en geeft een adres op naar keuze. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling. Als je deze aanvaardt, is je aankoop definitief.

4. HERROEPINGSRECHT

4.1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 30 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug.
4.2. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
4.3. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. Uw bestelling zal worden terugbetaald door dezelfde betalingsmethode die u gebruiktte voor uw aankoop.

5. PRIJS

5.1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
5.2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.
5.3. Wij rekenen geen kosten voor verzending van meer dan 50€. Leveringen zijn enkel mogelijk in Nederland en België. 

6. BETALING

6.1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. Betaling middels overschrijving, of onder rembours, zijn niet mogelijk.
6.2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

7. CONFORMITEIT EN GARANTIE

7.1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

8. BEZORGING EN UITVOERING

8.1. Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Levering kan enkel op een Belgisch of Nederlands adres.
8.2. Wij informeren u over de leveringstermijn in uw bestellingsbevestiging. Wij leveren binnen de drie werkdagen.
8.3. Leveringen gebeuren op maandag tot vrijdag, uitgezonderd op feestdagen.
8.4. Voor bestellingen onder 50 € worden verzendkosten van 3,95 € in rekening gebracht. Leveringen zijn gratis voor bestellingen van meer dan 50 €. Leveringen zijn mogelijk in België en Nederland. 
8.5.De verzending verloopt via koerierdienst GLS. Bij verzending van uw pakket ontvangt u de avond voor levering een e-mail van GLS. Hierin staat vermeldt wanneer uw pakketje wordt geleverd. Via deze mail kan je alsnog een aantal zaken met betrekking tot je levering wijzigen. Zo is het mogelijk om het leveringsadres of het levermoment te veranderen. Daarnaast kan je ook aangeven dat je het pakketje niet wenst af te tekenen maar dat het pakket ergens mag gelegd worden. Opgelet: in dit laatste geval verloopt de levering op jouw verantwoordelijkheid. Je kan je pakket ook steeds ophalen in een GLS depot of weigeren.
8.6. Was je toch niet thuis bij het leveren van je pakketje? GLS zal trachten het pakketje bij een van jouw buren te leveren. Indien zo, ontvang je in je brievenbus een document met alle details op vermeldt. Waren je buren niet thuis, zal er eveneens een document achtergelaten worden met details over de nieuwe leverperiode. Je kan nu online het leveringsadres of leveringsmoment aanpassen.
8.7. Na twee mislukte leveringspogingen wordt het pakket 5 dagen later retour verzonden naar de webwinkel en retour terugbetaald.
8.8. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
8.9. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Enige uitzondering hierbij is wanneer je aangeeft via de GLS dat het pakketje geleverd mag worden zonder dat het afgetekend moet worden. In alle andere gevallen hoef je je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport, alsook voor de kost.
8.10. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor het bijgeleverde “retourformulier” gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres service@fred01.be
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

9. OVERMACHT

9.1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
9.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
10.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

11. KLANTENREGELING EN GESCHILLEN

11.1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via service@fred01.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
11.2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.